🪀 Yo-Yo

O significado deste emoji é geralmente usado como um ioiô redondo com seu fio saindo. Ele aparece em várias cores e designs em todas as plataformas.

Também conhecido como

🪀 Yoyo

Pontos de código

🪀 U+1FA80

códigos de acesso

:yo_yo:
:yo-yo:

 • Apple

  🪀 Yo-Yo
 • Google

  🪀 Yo-Yo
 • Microsoft

  🪀 Yo-Yo
 • Samsung

  🪀 Yo-Yo
 • WhatsApp

  🪀 Yo-Yo
 • Twitter

  🪀 Yo-Yo
 • Facebook

  🪀 Yo-Yo
 • JoyPixels

  🪀 Yo-Yo
 • OpenMoji

  🪀 Yo-Yo
 • Emojidex

  🪀 Yo-Yo

Ver Mais