👈 wskazując lewy

Ten emoji jest zwykle wskazywany palcem wskazującym w lewo.

Zobacz WięCej