💂 strzec

Znaczenie tego emoji jest zwykle używane jako gwardzista.

Zobacz WięCej