🧑‍✈️ pilot

emoji pilota zwykle składa się z emoji [🧑 osoby dorosłej] i [✈ samolotu].

Zobacz WięCej