💍 pierścień

Znaczenie tego emoji jest zwykle używane jako pierścień z umieszczeniem jakiegoś kamienia szlachetnego na górze, najprawdopodobniej diamentu.

Zobacz WięCej