🙅‍♂️ mężczyzna gestem nie

Znaczenie tego emoji jest zwykle używane dla mężczyzny ze skrzyżowanymi rękami, tworzącymi „X”, co oznacza „nie” lub „nie dobrze”.

Zobacz WięCej