💥 kolizja

Znaczenie tego emoji jest zwykle używane jako animowana reprezentacja kolizji. Może być używany do reprezentowania różnych rodzajów grzywek, wybuchów lub awarii.

Zobacz WięCej