⛑️ kask

Znaczenie tego emoji jest zwykle używane jako hełm z białym krzyżem.

Zobacz WięCej