👅 język

Znaczenie tego emoji jest zwykle używane jako dziecięcy znak sprzeciwu.

Zobacz WięCej