👨‍🎓👩‍🎓 mężczyzny lub kobiety

Znaczenie tego emoji jest zwykle używane w szkole jako mężczyzna lub kobieta.

Zobacz WięCej