👶 dla dzieci

Znaczenie tego emoji jest zwykle używane na niektórych platformach do reprezentowania nowych przyjaciół w tej usłudze.

Zobacz WięCej