🎓 czapka ukończenia szkoły

Znaczenie tego emoji jest zwykle używane jako czapka dyplomowa, noszona na głowie studentów kończących studia.

Zobacz WięCej